Vrijwaring

Deze disclaimer (“Disclaimer”, “Overeenkomst”) is een overeenkomst tussen Vitalproducts (“Vitalproducts”, “ons”, “wij” of “onze”) en u (“Gebruiker”, “u” of “uw”). Deze Disclaimer beschrijft de algemene richtlijnen, voorwaarden en bepalingen van uw gebruik van de website vitalproducts.eu en de producten of diensten van VLife (gezamenlijk “Website” of “Diensten”).

Vertegenwoordiging

Alle standpunten of meningen die op deze website worden weergegeven, weerspiegelen de standpunten en meningen van Vitalproducts, haar gelieerde ondernemingen, makers van inhoud of werknemers. Alle meningen of meningen zijn niet bedoeld om een religie, etnische groep, club, organisatie, bedrijf of individu te belasteren.

Inhoud en berichten

U mag geen enkel onderdeel van de Website wijzigen, afdrukken of kopiëren. Het opnemen van enig deel van deze Website in een ander werk, hetzij in gedrukte of elektronische vorm of in een andere vorm, of het opnemen van enig deel van de Website in een andere website door insluiting, framing of anderszins zonder de uitdrukkelijke toestemming van Vitalproducts is verboden.

U kunt opmerkingen indienen over de inhoud die beschikbaar is op de website. Door informatie aan Vitalproducts te uploaden of anderszins beschikbaar te stellen, verleent u Vitalproducts het onbeperkte, eeuwigdurende recht om de daarin opgenomen informatie te verspreiden, weergeven, publiceren, reproduceren, hergebruiken en kopiëren. U mag zich via de Website niet voordoen als iemand anders. U mag geen inhoud plaatsen die lasterlijk, frauduleus, obsceen, bedreigend, inbreukmakend op de privacyrechten van een ander of anderszins onwettig is. U mag geen inhoud plaatsen die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een andere persoon of entiteit. U mag geen inhoud plaatsen die een computervirus of andere code bevat die is ontworpen om de werking van computersoftware of -hardware te verstoren, beschadigen of beperken.

Een vergoeding

Deze Website accepteert vormen van reclame, sponsoring, betaalde toevoegingen of andere vormen van compensatie. Vitalproducts wordt vergoed voor het geven van een mening over producten, diensten, websites en diverse andere onderwerpen. Hoewel Vitalproducts een vergoeding ontvangt voor onze berichten of advertenties, geven we altijd onze eerlijke meningen, bevindingen, overtuigingen of ervaringen over die onderwerpen of producten. De meningen en meningen op de Website zijn puur van Vitalproducts. Elke productclaim, statistiek, offerte of andere voorstelling over een product of dienst moet worden geverifieerd bij de fabrikant, leverancier of partij in kwestie. Gesponsorde inhoud, advertentieruimte of post kan niet altijd worden geïdentificeerd als betaalde of gesponsorde inhoud.

Vrijwaring en garanties

Hoewel we er alles aan hebben gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie op de website correct is, is Vitalproducts niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of weglatingen, of voor de resultaten die worden verkregen door het gebruik van deze informatie. Alle informatie op de Website wordt geleverd “zoals ze is”, zonder garantie van volledigheid, nauwkeurigheid, tijdigheid of van de resultaten verkregen door het gebruik van deze informatie, en zonder enige garantie, expliciet of impliciet. In geen geval zal Vitalproducts, of haar partners, werknemers of agenten, aansprakelijk zijn jegens u of iemand anders voor enige beslissing of actie die is genomen op basis van de informatie op de Website of voor enige gevolgschade, speciale of soortgelijke schade, zelfs indien op de hoogte gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. De informatie op de Website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld om juridisch, financieel, medisch of enig ander soort professioneel advies te geven. Zoek alsjeblieft professionele hulp als je dat nodig hebt. Bovendien kan de informatie op de Website en alle pagina’s waarnaar en van daaruit gelinkt zijn, op elk moment en zonder waarschuwing worden gewijzigd.

We behouden ons het recht voor om deze Disclaimer met betrekking tot de Website of Diensten op elk moment te wijzigen, met ingang van het plaatsen van een bijgewerkte versie van deze Disclaimer op de Website. Wanneer we dat doen, sturen we u een e-mail om u op de hoogte te stellen. Voortgezet gebruik van de Website na dergelijke wijzigingen houdt in dat u instemt met dergelijke wijzigingen.

Aanvaarding van deze disclaimer

U erkent deze disclaimer te hebben gelezen en akkoord te gaan met alle voorwaarden. Door de Website te bezoeken stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Disclaimer. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Disclaimer, bent u niet bevoegd om de Website te gebruiken of te openen.

Contact met ons opnemen

Als je vragen hebt over deze Disclaimer, neem dan contact met ons op.

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op augustus 2023.